Minska alkovåldet

Varje dag får vi genom media höra/läsa om våldsbrott utförda under alkoholens inflytande. Statistiken visar att 80% av de som utövar våld är berusade och detsamma gäller 2 av 3 offer. Det finns poliser som säger att de inte kan minnas misshandelsfall där inte alkohol eller andra droger varit inblandade.

Alkovåldet kan minskas genom politiska åtgärder. Det är dags att svenska kommuner och andra myndigheter sätter ner foten och tar krafttag för att minska alkovåldet! De effektivaste åtgärderna är höga priser och begränsad tillgänglighet – kort sagt göra det lite krångligare att få tag på alkohol.

Två av våra grannländer har gjort alkoholpolitiska experiment med kraftiga utslag på alkovåldet.

I Finland sänktes alkoholskatten vilket ledde till ökad konsumtion med påföljd att antalet våldsbrott ökade kraftigt. Finland tog sitt förnuft till fånga och höjde tämligen omgående skatten igen.

I Norge skrev polischeferna i de fyra största städerna ett brev angående det ökande alkovåldet. Detta ledde till debatt och ett antal åtgärder, bland annat kortades öppettiderna vid utskänkningsställen.

Detta fick omedelbart effekt på alkovåldet. I Tönsberg minskade våldet med 37 procent och i Trondheim med 34 procent. I snitt innebar en timmes kortare utskänkningstid en nedgång i antalet våldsbrott med ca 30 procent.   Alkohol är inte vilken vara som helst. Det som för många är trevligt inslag i det sociala livet förorsakar stort lidande och många problem för andra.

Det är dags att man på alla nivåer i samhället sätter in åtgärder och med folkhälsominister Maria Larsson i spetsen agerar för att sänka den totala alkoholkonsumtionen:

  • Höj alkoholskatten ·
  • Minska antalet tillstånd för alkoholservering ·
  • Begränsa öppettiderna för lokaler med serveringstillstånd.

Vi tycker att minskat alkovåld  är värt lite krångel!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00