Om oss

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med omkring 32 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. Vi är en del av en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Vår vision är ett samhälle, en värld där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika.

Jönköpings distrikt

I Jönköpings distrikt, som motsvarar vårt län, finns det cirka 1600 medlemmar och ett 35-tal aktiva föreningar. Distriktet är sedan indelat i tre olika kretsar:
Jönköpings kretsen, Västbo-Värnamo och Njudung med var sin styrelse och ordförande.

Förutom de program och den verksamhet som föreningarna själva driver så sker också en hel del arrangemang, föreläsningar, kulturaktiviteter och fester som distriktet inbjuder till. Hit är naturligtvis alla medlemmar välkomna och det går alltid att ta kontakt med vår distriktsexpedition på tfn 036-12 07 10 om du vill ha mer information. Expeditionen finns på Barnarpsgatan 39G i Jönköping där vi finns när vi inte är ute i distriktet. Ring gärna och boka tid för besök så ni inte åker i onödan.

 

 

 

Logotyp svart

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00