Våra Gårdar

Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler, är en intresseorganisation och ett serviceorgan för nykterhetsrörelsens fastigheter och lokaler i Sverige.

Våra Gårdar har drygt 575 medlemsföreningar.

De flesta Våra Gårdar-lokalerna är samlingslokaler för lokalföreningarna, men det finns även större kontorsfastigheter, kursgårdar, konferensanläggningar, folkhögskolor, studenthem, sommarhem och folkparker bland våra medlemmar.

I våra lokaler bedrivs mångfacetterad verksamhet för alla åldrar. Här ryms allt från föreningsmöten till föreläsningar, teater-, cirkus- och musikverksamhet, studiecirklar, datastugor och vävstugor.

Våra samlingslokaler hyrs även ut till föreningar utanför nykterhetsrörelsen, under förutsättning att ingen alkohol förekommer i lokalerna.

Våra Gårdar vill erbjuda medlemsföreningarna sådan kompetens som skapar förutsättningar för utveckling av befintliga och tillkomsten av nya helnyktra miljöer, kulturell verksamhet, variationsrikt utbud av fritidsaktiviteter samt utgöra en demokratisk mötesplats för ideologisk och organisatorisk skolning.

Till vår hjälp har vi stödfunktionerna bygg- och fastighet, biograf och konst och kultur.

Våra Gårdar har till ändamål:

att värna om de allmänna samlingslokaler som nykterhetsrörelsen förfogar över och stimulera tillkomsten av nya,

att medverka till att nykterhetsrörelsens samlade fastighets- och lokalbestånd utvecklas i positiv riktning, och

att verka för att fler helnyktra miljöer etableras i landet.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00