Socialt arbete

En del av våra medlemmar har missbruksbakgrund. Genom att erbjuda dem en miljö där nykterheten är självklar kan vi ge dem stöd att fortsätta vara nyktra.

IOGT-NTO kan erbjuda en helnykter frizon med ett nytt socialt kontaktnät och resurser genom vårt föreningsarbete.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00